mvb

LICENCJA NA BEZPIECZEŃSTWO

Certyfikaty

Certyfikaty

W naszych strukturach, w trosce o prowadzone inwestycje, zlecenia i projekty stawiamy szczególny nacisk na bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo rozumiane w bardzo szerokim zakresie, w każdym aspekcie prowadzonego przez nas biznesu, począwszy od gromadzenia informacji i ich poufności poprzez projektowanie inwestycji, realizację, wdrożenie, kończąc na serwisie.

Wiarygodność, profesjonalizm i zaufanie to pojęcia, które stawiamy na pierwszym planie – gwarantują one jakość świadczonych usług.

Prowadząc działalność polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony mienia poprzez zapewnienie zabezpieczenia technicznego, od 23 listopada 2000 roku mvb korzysta z koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W firmie powołany został pion Ochrony Informacji Niejawnych wraz z profesjonalną Kancelarią Tajną. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych legitymuje się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez Wojskowe Służby Informacyjne. Kadra odpowiedzialna za realizację poszczególnych przedsięwzięć oraz pracownicy biorący bezpośredni udział w realizacji prac posiadają poświadczenia bezpieczeństwa o odpowiednich klauzulach tajności.

W ramach uzyskania w roku 2012 Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego utworzone zostało Autonomiczne Stanowisko Komputerowe do przetwarzania informacji niejawnych w wersji elektronicznej.

Postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego ma na celu ustalenie, czy przedsiębiorca posiada zdolność do ochrony informacji niejawnych w różnych aspektach: organizacyjnym, finansowym, kadrowym itp.

Jest to bardzo ważny punkt prowadzonej przez nas działalności w związku z faktem, iż niewiele firm wdrożyło wymienione świadectwo i sprostało bardzo wysokim wymaganiom jednostki wydającej zezwolenie.

Świadectwo Bezpieczeństwa Przemyslowego pierwszego stopnia, czyli najwyższego z przyznawanych przez ABW, oznacza potwierdzenie pełnej zdolności zapewnienia ochrony informacji niejawnych zarówno Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego: NATO SECRET i NATO CONFIDENTIAL, Unii Europejskiej: SECRET EU i CONFIDENTIAL EU, jak i krajowych: TAJNE I POUFNE.

Certyfikaty firmowe:

 • Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego stopnia I o klauzuli: TAJNE, NATO SECRET i SECRET EU
 • Koncesja Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na prowadzenie działalności w branży zabezpieczeń technicznych
 • Świadectwo Akredytacji Bezpieczeństwa Systemu Teleinformatycznego
 • Certyfikat Ochrony Elektromagnetycznej
 • Code NCAGE - Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej
 • Zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki na działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące
 • Certyfikat Rekomendacji Technicznej I Stopnia PISA w zakresie instalowania i konserwacji systemów zabezpieczeń technicznych
 • Certyfikat Rekomendacji Technicznej II Stopnia PISA w zakresie projektowania systemów zabezpieczeń technicznych stopni 1-4/NO
 • Certyfikat jakości usług SITP PCU-01 w zakresie projektowania, montażu, konserwacji sygnalizacji pożarowej i automatyki pożarniczej
 • Certyfikat jakości usług SITP PCU-08 w zakresie projektowania, montażu, konserwacji dźwiękowych systemów ostrzegawczych
 • Certyfikat VdS Schadenverhütung GmbH w zakresie projektowania, instalowania, integracji i serwisowania systemów sygnalizacji pożaru

Certyfikaty - uprawnienia od naszych Partnerów w biznesie:

 • Status Gold Partner firmy AXIS Communications
 • Certyfikat GEUTEBRÜCK w zakresie projektowania, programowania, instalacji, konfiguracji i serwisowania systemów CCTV
 • Certyfikat SHRACK-SECONET w zakresie projektowania, instalacji, uruchamiania, serwisu i konserwacji systemów sygnalizacji pożarowej
 • Certyfikat ESSER w zakresie instalacji systemów sygnalizacji pożarowej
 • Certyfikat NOTIFIRE w zakresie instalacji systemów sygnalizacji pożarowej
 • Certyfikat BOSCH w zakresie projektowania, instalacji i konserwacji systemów sygnalizacji pożarowej
 • Certyfikat SIEMENS w zakresie instalacji systemów sygnalizacji pożarowej Sinteso
 • Ceryfikat Ela Compil w zakresie projektowania, wdrażania i serwisowania systemu zarządzania budynkiem GEMOS
 • Certyfikat ESSER w zakresie projektowania, instalacji i montażu Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego ESSER Sinaps
 • Certyfikat BOSCH w zakresie konfiguracji i serwisowania systemów telewizji dozorowej
 • Certyfikat BOSCH w zakresie konfiguracji i serwisowania systemów Kontroli Dostępu
 • Certyfikat UNICARD w zakresie projektowania i instalacji systemów kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy
 • Certyfikat GALAXY FLEX oraz GALXY DIMENSION w zakresie instalowania , programowania i diagnostyki central
 • Certyfikat MOLEX Premise Networks w zakresie projektowania i instalacji

 

Śledź nas

Dołącz do nas na Facebooku, Twitterze, Youtube i bądź na bieżąco.

 • Facebook
 • Twitter
 • Youtube
do góry