{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

CertyfikatyW naszych strukturach, w trosce o prowadzone inwestycje, zlecenia i projekty stawiamy szczególny nacisk na bezpieczeństwo. Bezpieczeństwo rozumiane w bardzo szerokim zakresie, w każdym aspekcie prowadzonego przez nas biznesu, począwszy od gromadzenia informacji i ich poufności poprzez projektowanie inwestycji, realizację, wdrożenie, kończąc na serwisie.

Wiarygodność, profesjonalizm i zaufanie to pojęcia, które stawiamy na pierwszym planie – gwarantują one jakość świadczonych usług.

Prowadząc działalność polegającą na świadczeniu usług w zakresie ochrony mienia poprzez zapewnienie zabezpieczenia technicznego, od 23 listopada 2000 roku mvb korzysta z koncesji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W firmie powołany został pion Ochrony Informacji Niejawnych wraz z profesjonalną Kancelarią Tajną. Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych legitymuje się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez Wojskowe Służby Informacyjne. Kadra odpowiedzialna za realizację poszczególnych przedsięwzięć oraz pracownicy biorący bezpośredni udział w realizacji prac posiadają poświadczenia bezpieczeństwa o odpowiednich klauzulach tajności.

W ramach uzyskania w roku 2012 Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego utworzone zostało Autonomiczne Stanowisko Komputerowe do przetwarzania informacji niejawnych w wersji elektronicznej.

Postępowanie bezpieczeństwa przemysłowego ma na celu ustalenie, czy przedsiębiorca posiada zdolność do ochrony informacji niejawnych w różnych aspektach: organizacyjnym, finansowym, kadrowym itp.

Jest to bardzo ważny punkt prowadzonej przez nas działalności w związku z faktem, iż niewiele firm wdrożyło wymienione świadectwo i sprostało bardzo wysokim wymaganiom jednostki wydającej zezwolenie.

Świadectwo Bezpieczeństwa Przemyslowego pierwszego stopnia, czyli najwyższego z przyznawanych przez ABW, oznacza potwierdzenie pełnej zdolności zapewnienia ochrony informacji niejawnych zarówno Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego: NATO SECRET i NATO CONFIDENTIAL, Unii Europejskiej: SECRET EU i CONFIDENTIAL EU, jak i krajowych: TAJNE I POUFNE.

Certyfikaty firmowe:

Certyfikaty - uprawnienia od naszych Partnerów w biznesie: