mvb

LICENCJA NA BEZPIECZEŃSTWO

24.01.2023 Integracja pionowa i pozioma w aspektach cyberbezpieczeństwa Infrastruktury Krytycznej RP

24.01.2023 Integracja pionowa i pozioma w aspektach cyberbezpieczeństwa Infrastruktury Krytycznej RP

Zapraszamy wraz z partnerem technologicznym firmą DYNACON  na specjalistyczne szkolenie w zakresie wdrażania i zarządzania systemami cyberbezpieczeństwa dla firm i organizacji, będących producentami energii elektrycznej. Szkolenie jest kierowane głównie dla kadry zarządzającej oraz kadry technicznej odpowiedzialnej w zakresie technicznym i technologicznym za zagadnienia ciągłości produkcji, technologii, AKPiA, komunikacji i cyberbezpieczeństwa.

Szkolenie pomimo krótkiego czasu porusza szeroko zagadnienia, które należy rozumieć jako integrację poziomą i pionową w kontekście cyberbezpieczeństwa OT dla zakładów typu Elektrownia i środowiska analogiczne.

Podczas szkolenia poruszane będą aspekty zarządcze, normatywne, prawne, zarządzania wiedzą, technologiczne, rynkowe, AKPiA, informatyki, inwestycji, pracowników, w układzie zintegrowanego systemu cyberbezpieczeństwa. Aspekty powyższe mają na celu zapewnienie ciągłości działania, zwiększenie efektywności procesów, optymalizację finansową CAPEX i OPEX, zwiększenie poziomu bezpieczeństwa obiektów oraz wypełnienie wymagań prawnych.

Tak kompleksowe szkolenie jest w chwili obecnym jedynym na rynku, które wskazuje na zintegrowane działania wszystkich obszarów przedsiębiorstwa w nieustającej walce z ciągłością działania, budżetami, awariami, polityką wewnętrzną i zewnętrzną.

Termin szkolenia: 24.01.2023 do 26.01.2023

Miejsce szkolenia: Hotel HAVET Dźwirzyno

Cena szkolenia: 1500 zł netto + 23% VAT za osobę

Koszt obejmuje: szkolenie merytoryczne, zakwaterowanie oraz pełne wyżywienie

Skrócony harmonogram szkolenia:

- 24.01.2023 od godz. 15:00 przyjazd i zakwaterowanie

- 25.01.2023 od godziny 9:00 do godziny 17:00 cykl szkoleniowy z przerwą na lunch

- 26.01.2023 wykwaterowanie do godziny 12:00

Dokładny harmonogram i zakres szkolenia zostanie przesłany uczestnikom szkolenia na 7 dni przed datą szkolenia.

Zgłoszenia indywidualne i grupowe prosimy kierować na adres mail: szkolenia@mvb.pl w nieprzekraczalnym terminie do 16.01.2023.

W zgłoszeniu prosimy podać imie i nazwisko, adres mail, telefon kontaktowy, nazwę fimy.

Ilość miejsc ograniczona.

 

Śledź nas

Dołącz do nas na Facebooku, Twitterze, Youtube i bądź na bieżąco.

  • Facebook
  • Twitter
  • Youtube
do góry