{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

System zarządzania bezpieczeństwem informacji

Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji to dla naszej firmy kolejny krok do doskonalenia. Od lat zwracamy szczególną uwagę na bezpieczeństwo w szerokim tego słowa znaczeniu – przede wszystkim w realizacjach inwestycji dla naszych kontrahentów, przetwarzaniu dokumentacji niejawnej, przetwarzaniu danych osobowych, ale również przy stosowaniu zabezpieczeń w siedzibie naszej firmy.

Zapadła jednak decyzja o sformalizowaniu wszystkich działań związanych z bezpieczeństwem, wynikiem czego jest uzyskanie przez nasz System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodności z normą ISO 27001:2017, potwierdzonej certyfikatem wydanym przez Centrum Certyfikacji Jakości Wojskowej Akademii Technicznej.

 

 
Pliki do pobrania

  • Certyfikat ISO 27001:2017 [146 KB]