{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

Syrenie Stawy w Szczecinie

W dniu 21 sierpnia podpisaliśmy umowę z Gminą Miasto Szczecin na wykonanie robót związanych z budową oświetlenia  parkowego oraz instalację monitoringu wizyjnego na terenie Syrenich Stawów w Szczecinie. 


To kolejne miejsce,  stanowiące atrakcję dla mieszkańców miasta, miejsce wypoczynku, spacerów  w pięknych okolicznościach przyrody.Syrenie Stawy w Szczecinie

W dniu 21 sierpnia podpisaliśmy umowę z Gminą Miasto Szczecin na wykonanie robót związanych z budową oświetlenia  parkowego oraz instalację monitoringu wizyjnego na terenie Syrenich Stawów w Szczecinie. 


 To kolejne miejsce,  stanowiące atrakcję dla mieszkańców miasta, miejsce wypoczynku, spacerów  w pięknych okolicznościach przyrody.