{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

Składowisko odpadów paleniskowych pod bacznym okiem kamer

Głównymi odpadami powstającymi w procesie produkcji energii elektrycznej i cieplnej są odpady paleniskowe. Poprzez zainstalowanie systemu kamer przemysłowych nasza firma  ma możliwość przyczynienia się do poprawy bezpieczeństwa  składowania  odpadów oraz zminimalizowania ich niekorzystnego wpływu na środowisko.