{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu miasta Kołobrzeg

W celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców miasta Kołobrzeg otrzymaliśmy zlecenie na zmodernizowanie istniejącego monitoringu wizyjnego. Do montażu nowych punktów obserwacji oraz wymiany kamer analogowych na sprzęt IP wykorzystano najnowszą technologię. Budowanie systemów monitorowania za pomocą najnowocześniejszych  technik stanowi integralną część ochrony miasta przed potencjalnymi zagrożeniami.
 
Modernizacja i rozbudowa systemu monitoringu miasta Kołobrzeg

W celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców miasta Kołobrzeg wykonaliśmy modernizację  istniejącego monitoringu wizyjnego. 


 

Do montażu nowych punktów obserwacji oraz wymiany kamer analogowych na sprzęt IP wykorzystano najnowszą technologię. Budowanie systemów monitorowania za pomocą najnowocześniejszych  technik stanowi integralną część ochrony miasta przed potencjalnymi zagrożeniami.