{html_head_end}

To jest przybliżona wizualizacja wydruku strony. Aby sprawdzić jak strona będzie wyglądała po wydrukowaniu, użyj opcji "Podgląd wydruku" w przeglądarce.

ESB w Elektrowni Opole

Koniec roku 2019 to także koniec inwestycji realizowanej dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole
jednej z największych inwestycji, związanej z przebudową systemów bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi Narodowego Planu Ochrony Infrastruktury Krytycznej RP.
ESB w Elektrowni Opole

Koniec roku 2019 to także koniec inwestycji realizowanej dla PGE GiEK S.A. Oddział Elektrownia Opole 


 jednej z największych inwestycji, związanej z przebudową systemów bezpieczeństwa zgodnie z wytycznymi Narodowego Planu Ochrony Infrastruktury Krytycznej RP.